Kaikilla laitteilla toimivat kotisivut yritykselle

✓ Kaikilla laitteilla ja kaiken kokoisilla näytöillä toimivat, eli responsiiviset kotisivut.

✓ Nopea toimitus. Saat kotisivut yritykselle avaimet käteen - palveluna jopa parissa viikossa.

✓ Helppo hallinta. Pystyt hallinnoimaan ja päivittämään sivustosi sisältöä helposti itse milloin ja mistä tahansa.

Miksi responsiiviset kotisivut?

Responsiiviset kotisivut tarkoittavat kotisivuja, joiden ulkoasu ja sisällön asettelu mukautuvat kotisivuillasi vierailevan käyttäjän käyttämän laitteen ja näytön koon mukaan, jotta kotisivujen käyttökokemus on mahdollisimman sujuva.

Yli 60 % kaikesta netin käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla eli kännyköillä ja tableteilla. On siis välttämätöntä, että kotisivut toimivat kaikilla laitteilla mikäli haluat antaa yrityksestäsi edustavan kuvan, tarjota asiakkaallesi sujuvaa palvelua ja tehdä asiakkaan yhteydenotto mahdollisimman helpoksi.

Kaikilla laitteilla toimivat kotisivut löytyvät hakukoneista muita tehokkaammin. 100 % netin käyttäjistä käyttää hakukoneita ja siksi on tärkeää, että yrityksesi sivusto löytyy, kun palveluitasi haetaan. Suunnittelemme ja toteutamme sivustosi siten, että palveluitasi etsivät potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi ja heidän on helppo tulla asiakkaaksenne.

Kotisivujen päivitys on helppoa ja nopeaa

Kun kotisivut ovat valmiit pystyt itse hallinnoimaan ja päivittämään sivuston sisältöä helposti ja nopeasti milloin tahansa ja missä tahansa. Myös sivuston visuaaliset ja rakenteelliset muutokset ja päivitykset onnistuvat helposti kauttamme, jolloin pystyt pitämään sivustosi mielenkiintoisena ja tuottamaan aktiivisesti uutta sisältöä sivustolle ja muokkaamaan sivustoa tarvittaessa esimerkiksi sesonkien, kampanjoiden ja tarjousten mukaan.

Suunnittelemme ja toteutamme kotisivut aina siten, että sivustoa pystytään tarpeen mukaan kehittämään liiketoimintasi mukana.

Responsiiviset kotisivut tuovat tulosta

Kotisivut ovat nykyaikaisen yrityksen asiakashankintaprosessin kulmakivi, jonka ympärille kaikki mainonta rakentuu. Kotisivut tarjoavat asiakkaalle tietoa yrityksestä ja yrityksen tuotteista tai palveluista, mahdollistavat helpon yhteydenoton tai tilauksen asiakkaalle sekä tarjoavat yritykselle tietoa asiakaskunnastaan ja heidän kiinnostuksen kohteistaan.

Suunnittelemme yrityksen kotisivut optimaaliseksi digitaalista markkinointia varten. Saat siis sivustollesi kävijäseurannan sekä mainonnan kohdistamiseen tarvittavat ominaisuudet. Asetamme myös sivustolle seurattavat tapahtumat, joiden mukaan voimme kohdistaa digitaalista markkinointia sen perusteella, mitä käyttäjä on sivustolla tehnyt. Voimme esimerkiksi kohdistaa mainontaa sen perusteella mitä osioita, artikkeleita tai tuotteita käyttäjä on tarkastellut sivustolla. Näin saamme yrityksesi kotisivut tuottamaan tulosta!

Hoidamme kotisivujen suunnittelun ja toteutuksen alusta loppuun

Kun etsit kumppania kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen varmista, että valitsemasi palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan sinulle ja yrityksellesi kaikki tarvitsemasi palvelut selkeänä pakettina ja selkeällä hinnoittelulla. Kun kaikki kotisivujen laatuun, sisällön tuotantoon, sivuston tekniseen toteutukseen, ylläpitoon ja kehitykseen tarvittavat palvelut ovat "saman katon alta" on yhteistyö sujuvampaa ennen aloitusta, sivuston toteutuksen aikana sekä sivuston valmistumisen jälkeen.

Tarve- ja tavoitekartoitus

Kotisivut toteutetaan aina liiketoiminnallisia tavoitteitanne edistäväksi. Kotisivut eivät ole vain kanava, josta asiakas löytää yhteystietonne ja tiedon mitä teette vaan kotisivujen tarkoitus on tuottaa myyntiä ja edistää asiakashankintaa.

Kotisivujen toteutus alkaa asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteiden kartoituksella. Onko kotisivujen tarkoitus tuottaa liidejä tai tarjouspyyntöjä myyntiä varten vai suoria asiakkuuksia esimerkiksi ajanvarausjärjestelmän, verkkokaupan, tai muun kanavan kautta.

Kotisivujen graafinen suunnittelu

Kotisivujen graafinen suunnittelu sisältää sivuston värimaailman, fonttien, sisällön asettelun ja muun visuaalisen puolen toteutuksen yrityksenne brändin mukaisesti. Mikäli yrityksellenne ei ole vielä määritetty visuaalista ilmettä tai kotisivut toteutetaan osana brändin uudistusta tarjoamme myös graafista suunnittelua ilman ennalta määritettyjä tietoja, jolloin voi olla paikallaan myös laajempi suunnitelma, jossa otetaan huomioon yrityksenne mahdollisen liiketilan ulkoasu sekä muissa kanavissa, kuten printtimainonnassa mahdollisesti käytetyt värit ja fontit, jotta yrityksenne ulkoasu ja brändi on yhtenäinen kaikissa kanavissa.

Kotisivujen sisällöntuotanto

Kotisivujen sisällöntuotanto on syytä aloittaa mahdollisimman aikaisin. Jopa ennen, kuin sisältöä on mahdollista lisätä kotisivuille lopullisessa muodossaan, jotta sisältö saadaan hiottua valmiiksi hyvissä ajoin. Myös mahdollisen lisäaineiston hankintaa ja tuotanto koskevat suunnitelmat on hyvä saada valmiiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta esimerkiksi valokuvaukset ja muut saadaan järjestettyä ilman turhia kiireitä, joka saattaisi heikentää aineiston laatua. Työn aloituksen yhteydessä laaditaan selkeä suunnitelma siitä, että mikä osa kotisivujen sisällöstä tuotetaan meidän toimestamme ja mikä osa sisällöstä jää teidän toimitettavaksenne.

Kotisivujen tekninen toteutus

Kun kotisivujen ulkoasusta, sisällöstä ja sivuston tavoitteista on selkeä suunnitelma aloitetaan kotisivujen tekninen toteutus, joka pitää sisällään kotisivujen ominaisuuksien, kuten järjestelmäintegraatioiden, tarjouspyyntölomakkeiden, chattipalvelun, verkkokaupan, maksutoimintojen, kävijäseurantajärjestelmien, konversioseurantatyökalujen sekä muiden ominaisuuksien toteutuksen ja käyttöönoton. Lisätietoa mahdollisista kotisivujen integraatiomahdollisuuksista saat ottamalla yhteyttä myyntiimme.

Käyttöönotto ja perehdytys

Kotisivujen julkaisun yhteydessä perehdytämme teidän kotisivujen hallinnan sekä muiden palveluiden käyttöön, jotta sivuston käyttöönotto tapahtuu mahdollisimman sujuvasti ja pääsette heti hyödyntämään kotisivuja osana yrityksenne toimintaa.

Kotisivujen jatkokehitys

Usein kotisivujen käyttönoton jälkeen saattaa kehittyvä liiketoimintanne herättää uusia tarpeita kotisivujen suhteen. Näitä saattaa olla esimerkiksi verkkokaupan yhdistäminen ulkoiseen kassa- tai varastonhallintajärjestelmään, sivuston tarjouspyyntö- tai liidielomakkeiden yhdistäminen CRM järjestelmän kanssa myynnin tehostamiseksi tai jokin muu, yritystoimintaanne tehostava kehitystarve.
Toteutamme kotisivut aina siten, että mahdolliset jatkokehitykset ovat tehtävissä sujuvasti, eivätkä ne vaadi massiivisia muutoksia jo olemassa olevan sivuston rakenteeseen.

 

Haluatko lisätietoa tai tarjouksen kotisivujen toteutuksesta?

Ota meihin yhteyttä puhelimitse numeroon +358 44 036 6951, sähköpostitse osoitteeseen info@kuuselamedia.fi tai pyydä tarjous.