Haluamme tehdä kotisivut yrityksellesi!

✓ Kaikilla laitteilla ja kaiken kokoisilla näytöillä toimivat, eli responsiiviset kotisivut.

✓ Nopea toimitus. Saat kotisivut "avaimet käteen" - palveluna yritykselle jo parissa viikossa.

✓ Helppo hallinta. Pystyt hallinnoimaan ja päivittämään sivustosi sisältöä helposti itse milloin ja mistä tahansa.

Miksi responsiiviset kotisivut?

Responsiiviset kotisivut tarkoittavat kotisivuja, joiden ulkoasu ja sisällön asettelu mukautuvat kotisivuillasi vierailevan käyttäjän käyttämän laitteen ja näytön koon mukaan, jotta kotisivujen käyttökokemus on mahdollisimman sujuva.

Yli 60 % kaikesta netin käytöstä tapahtuu mobiililaitteilla eli kännyköillä ja tableteilla. On siis välttämätöntä, että kotisivut toimivat kaikilla laitteilla mikäli haluat antaa yrityksestäsi edustavan kuvan, tarjota asiakkaallesi sujuvaa palvelua ja tehdä asiakkaan yhteydenotto mahdollisimman helpoksi.

Kaikilla laitteilla toimivat kotisivut löytyvät hakukoneista muita tehokkaammin. 100 % netin käyttäjistä käyttää hakukoneita ja siksi on tärkeää, että yrityksesi sivusto löytyy, kun palveluitasi haetaan. Suunnittelemme ja toteutamme sivustosi siten, että palveluitasi etsivät potentiaaliset asiakkaat löytävät yrityksesi ja heidän on helppo tulla asiakkaaksenne.

Kotisivujen päivitys on helppoa ja nopeaa.

Kun kotisivut ovat valmiit pystyt itse hallinnoimaan ja päivittämään sivuston sisältöä helposti ja nopeasti milloin tahansa ja missä tahansa. Myös sivuston visuaaliset ja rakenteelliset muutokset ja päivitykset onnistuvat helposti kauttamme, jolloin pystyt pitämään sivustosi mielenkiintoisena ja tuottamaan aktiivisesti uutta sisältöä sivustolle ja muokkaamaan sivustoa tarvittaessa esimerkiksi sesonkien, kampanjoiden ja tarjousten mukaan.

Suunnittelemme ja toteutamme kotisivut aina siten, että sivustoa pystytään tarpeen mukaan kehittämään liiketoimintasi mukana.

 

Responsiiviset kotisivut tuovat tulosta.

Kotisivut ovat nykyaikaisen yrityksen asiakashankintaprosessin kulmakivi, jonka ympärille kaikki mainonta rakentuu. Kotisivut tarjoavat asiakkaalle tietoa yrityksestä ja yrityksen tuotteista tai palveluista, mahdollistavat helpon yhteydenoton tai tilauksen asiakkaalle sekä tarjoavat yritykselle tietoa asiakaskunnastaan ja heidän kiinnostuksen kohteistaan.

Suunnittelemme yrityksen kotisivut optimaaliseksi digitaalista markkinointia varten. Saat siis sivustollesi kävijäseurannan sekä mainonnan kohdistamiseen tarvittavat ominaisuudet. Asetamme myös sivustolle seurattavat tapahtumat, joiden mukaan voimme kohdistaa digitaalista markkinointia sen perusteella, mitä käyttäjä on sivustolla tehnyt. Voimme esimerkiksi kohdistaa mainontaa sen perusteella mitä osioita, artikkeleita tai tuotteita käyttäjä on tarkastellut sivustolla. Näin saamme yrityksesi kotisivut tuottamaan tulosta!

Mitä kotisivut maksavat?

Kotisivujen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon hintaan vaikuttavat monet asiat, kuten kotisivujen ominaisuudet, ulkoasun suunnitteluun tarvittava aika, sivuston laajuus, sisällön määrä sekä mahdolliset kotisivujen kanssa integroitavat järjestelmät. Palvelemme kaiken kokoisia asiakkaita aina yhden hengen sivutoimisista yrityksistä kansainvälisiin yrityksiin, jolloin myös kotisivuratkaisumme muotoutuvat yritystoimintasi sekä tarpeidesi mukaan. Tämä on myös syy siihen miksi emme pidä sivustollamme valmista "pakettihinnastoa" sillä on mahdotonta laatia yksi - tai edes kymmenen valmista pakettia, joista löytyisi vastaus jokaiseen tarpeeseen.

Ota meihin yhteyttä niin kartoitamme tarpeenne ja annamme tarjouksen kotisivujen toteutuksesta.

Kuinka kauan kotisivujen toteutus kestää?

Samoin, kuin hinnan suhteen vaikuttaa kotisivujen toimitusaikaan kotisivujen ominaisuudet sekä monet muut asiat. Kotisivujen suunnittelussa ja tuotannossa pystytään kuitenkin etenemään tarvittaessa vaiheittain, eli tarvittaessa voidaan suunnitella ja tehdä pelkkä kotisivujen etusivu ja avata sivut, jolloin yksinkertaisemmat yhden sivun kotisivut saadaan tarvittaessa auki jopa viikossa. Tällöin asiakkaat löytävät heti perustiedot yrityksestänne, palveluistanne ja pystyvät ottamaan yhteyttä yritykseenne ja sosiaalisen median ja "puskaradion" kautta saapuva orgaaninen liikenne, eli sivuston kävijät saadaan höydennettyä. Erityisesti aloittavien yritysten kohdalla, joilla ei ole aiempia sivuja on tämä hyvin yleinen käytäntö. Kotisivujen lisäsivuja, integraatioita ja muuta teknistä työtä voidaan näin tehdä taustalla ja laajentaa sivustoa sitä myötä, kun työ etenee.

Kokonaisuudessaan kotisivujen toimitusaika on 1,5 - 3 kuukautta.

Mitä kotisivujen toteutus vaatii minulta?

Kotisivujen suunnitteluvaiheessa toimitamme teille aineistopyynnön sivustolle tarvittavasta aineistosta sekä sovimme mahdollisista lisämateriaalin hankintaan tarvittavista toimista, kuten valokuvauksesta tai videokuvauksesta. Sanonta "Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty"  pätee kotisivujen toteutukseen hyvin vahvasti, eli mitä enemmän kotisivujen suunnitteluvaiheessa selviää, että mitä materiaalia on valmiina ja mitä täytyy tuottaa lisää sitä vähemmän aikaa vaaditaan teiltä kotisivujen toteutuksessa. Kun aineiston tilanne on selvillä vie kotisivujen toteutus teidän aikaanne yleensä korkeintaan kaksi tuntia yhteensä koko projektin aikana.

Hoidamme kotisivujen suunnittelun ja toteutuksen alusta loppuun.

Kun etsit kumppania kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen varmista, että valitsemasi palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan sinulle ja yrityksellesi kaikki tarvitsemasi palvelut selkeänä pakettina ja selkeällä hinnoittelulla. Kun kaikki kotisivujen laatuun, sisällön tuotantoon, sivuston tekniseen toteutukseen, ylläpitoon ja kehitykseen tarvittavat palvelut ovat "saman katon alta" on yhteistyö sujuvampaa ennen aloitusta, sivuston toteutuksen aikana sekä sivuston valmistumisen jälkeen.

Tarve- ja tavoitekartoitus.

Kotisivut toteutetaan aina liiketoiminnallisia tavoitteitanne edistäväksi. Kotisivut eivät ole vain kanava, josta asiakas löytää yhteystietonne ja tiedon mitä teette vaan kotisivujen tarkoitus on tuottaa myyntiä ja edistää asiakashankintaa.

Kotisivujen toteutus alkaa asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteiden kartoituksella. Onko kotisivujen tarkoitus tuottaa liidejä tai tarjouspyyntöjä myyntiä varten vai suoria asiakkuuksia esimerkiksi ajanvarausjärjestelmän, verkkokaupan, tai muun kanavan kautta.

Kotisivujen graafinen suunnittelu.

Kotisivujen graafinen suunnittelu sisältää sivuston värimaailman, fonttien, sisällön asettelun ja muun visuaalisen puolen toteutuksen yrityksenne brändin mukaisesti. Mikäli yrityksellenne ei ole vielä määritetty visuaalista ilmettä tai kotisivut toteutetaan osana brändin uudistusta tarjoamme myös graafista suunnittelua ilman ennalta määritettyjä tietoja, jolloin voi olla paikallaan myös laajempi suunnitelma, jossa otetaan huomioon yrityksenne mahdollisen liiketilan ulkoasu sekä muissa kanavissa, kuten printtimainonnassa mahdollisesti käytetyt värit ja fontit, jotta yrityksenne ulkoasu ja brändi on yhtenäinen kaikissa kanavissa.

Kotisivujen sisällöntuotanto.

Kotisivujen sisällöntuotanto on syytä aloittaa mahdollisimman aikaisin. Jopa ennen, kuin sisältöä on mahdollista lisätä kotisivuille lopullisessa muodossaan, jotta sisältö saadaan hiottua valmiiksi hyvissä ajoin. Myös mahdollisen lisäaineiston hankintaa ja tuotanto koskevat suunnitelmat on hyvä saada valmiiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta esimerkiksi valokuvaukset ja muut saadaan järjestettyä ilman turhia kiireitä, joka saattaisi heikentää aineiston laatua. Työn aloituksen yhteydessä laaditaan selkeä suunnitelma siitä, että mikä osa kotisivujen sisällöstä tuotetaan meidän toimestamme ja mikä osa sisällöstä jää teidän toimitettavaksenne.

Kotisivujen tekninen toteutus.

Kun kotisivujen ulkoasusta, sisällöstä ja sivuston tavoitteista on selkeä suunnitelma aloitetaan kotisivujen tekninen toteutus, joka pitää sisällään kotisivujen ominaisuuksien, kuten järjestelmäintegraatioiden, tarjouspyyntölomakkeiden, chattipalvelun, verkkokaupan, maksutoimintojen, kävijäseurantajärjestelmien, konversioseurantatyökalujen sekä muiden ominaisuuksien toteutuksen ja käyttöönoton. Lisätietoa mahdollisista kotisivujen integraatiomahdollisuuksista saat ottamalla yhteyttä myyntiimme.

Ota yhteyttä tästä.

Käyttöönotto ja perehdytys.

Kotisivujen julkaisun yhteydessä perehdytämme teidän kotisivujen hallinnan sekä muiden palveluiden käyttöön, jotta sivuston käyttöönotto tapahtuu mahdollisimman sujuvasti ja pääsette heti hyödyntämään kotisivuja osana yrityksenne toimintaa.

Kotisivujen jatkokehitys.

Usein kotisivujen käyttönoton jälkeen saattaa kehittyvä liiketoimintanne herättää uusia tarpeita kotisivujen suhteen. Näitä saattaa olla esimerkiksi verkkokaupan yhdistäminen ulkoiseen kassa- tai varastonhallintajärjestelmään, sivuston tarjouspyyntö- tai liidielomakkeiden yhdistäminen CRM järjestelmän kanssa myynnin tehostamiseksi tai jokin muu, yritystoimintaanne tehostava kehitystarve.
Toteutamme kotisivut aina siten, että mahdolliset jatkokehitykset ovat tehtävissä sujuvasti, eivätkä ne vaadi massiivisia muutoksia jo olemassa olevan sivuston rakenteeseen.

Kotisivujen tehostaminen digimarkkinoinnilla.

Kotisivut eivät kuitenkaan yksinään tuota vielä merkittävää myyntiä vaan kotisivuillenne täytyy saada tuotteistanne tai palveluistanne kiinnostuneita vierailijoita ja heidät täytyy ohjata asiakkaaksenne. Tarjoamme yrityksellenne kotisivu- ja verkkokaupparatkaisujen lisäksi kokonaisvaltaisen digimarkkinoinnin suunnittelun ja hallinnoinnin, joka tavoittaa kohdeyleisönne ja tuo heidät asiakkaaksenne.

Haluatko lisätietoa tai tarjouksen kotisivujen toteutuksesta?

Ota meihin yhteyttä puhelimitse numeroon +358 44 036 6951, sähköpostitse osoitteeseen info@kuuselamedia.fi tai jätä yhteydenottopyyntö tästä.