digital marketing

Digitaalinen markkinointi – tehokkaita keinoja tavoittaa asiakkaat netissä

Digimarkkinointi on suosittua, ja kattaa kaiken verkossa tapahtuvan mainonnan ja asiakkaiden suuntaan kohdistuvan viestinnän. Sen avulla tavoitetaan lähes 99% suomalaisista, mutta hyviä puolia on muitakin. Digitaalinen markkinointi sallii tarkan mainosmateriaalien kohdennuksen, matalan budjetin, interaktiivisen lähestymistavan ja helposti mitattavia tuloksia. 

Suuret yritykset hyödyntävät useita digitaalisia kanavia, kun taas pienyrittäjälle Facebook-mainonta voi riittää mainiosti. Tyypillisiä digimarkkinoinnin osa-alueita ovat hakusanamainonta ja -optimointi, bannerimainonta, somemarkkinointi ja sähköpostimarkkinointi. Vaikka yrityksen välittämä viesti on yhtenäinen kanavalta toiselle, on esitystapa räätälöity välitystavan ja kohdeyleisön mukaan. 

Digitaalinen markkinointistrategia pähkinänkuoressa

Hyvin suunniteltu on aina puoliksi tehty. Digimarkkinointistrategia on hyvä hioa kuntoon heti yritystoiminnan alkutaipaleella, ja sitä päivitetään liiketoiminnan kasvaessa ja laajentuessa. Välillä nopea reagointi ja improvisaatiokin voivat tulla tarpeeseen, mutta ilman kunnon suunnitelmaa markkinointiin budjetoidut rahat valuvat helposti hukkaan toivottuja tuloksia tuottamatta. 

Onnistunut online-markkinointistrategia ottaa huomioon:

  • Tavoitteet, jotka markkinoinnilla halutaan saavuttaa
  • Eri kanavat, joilla kampanjoita toteutetaan
  • Kohderyhmän ja sille sopivan sanoman
  • Mahdolliset liidimagneetit
  • Verkkosivun liikenteen ylläpidon ja kasvattamisen

Markkinoijan suurin haaste on tunnistaa yrityksen tuotteille ja palveluille sopivimmat tavoitteet, kanavat ja toteutustavat. Ja vielä sellaiset, jotka puhuttelevat kohderyhmää ja pysyvät käytettävissä olevan budjetin rajoissa!

Kotisivut – digimarkkinoinnin kulmakivi

Oli kyseessä mikä tahansa tuote tai palvelu, sen etsiminen alkaa verkosta. Usein alustana on Googlen hakukone, joka arvottaa hakuun sopivat tulokset niiden laadun perustella. Kun yrityksen kotisivut ovat nopeat, mobiiliystävälliset ja kertovat selkeästi yhtiön toiminnasta, on potentiaalisten asiakkaiden helppo paitsi löytää paikalle myös tarttua sivuston ehdottamaan tarjoukseen. Epäselville tai hitaille sivuille ei liikennettä kannata ohjata, sillä se vain pudottaa yrityksen sijoitusta hakukonetuloksissa. 

Kotivisuille suuntatutuvaa verkkoliikennettä tehostetaan hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan kautta. Google Ads ja muut hakusanamainokset sijoittavat yrityksen tietyn avainsanan mukaan määritettyjen hakutulosten kärkeen, kun taas hakukoneoptimointi nostaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa orgaanisesti pidemmällä aikavälillä. 

Haluttuja avainsanoja viljellään ympäri kotisivuja, ja strategiaa tuetaan sivuston ulkoisillä ja sisäisillä linkityksillä. Kun yrityksen verkkosivut vastaavat asiakkaiden tiedonhakuun ja tarjoavat ratkaisua kuluttajan ongelmaan, kampanja tuntuu hyvältä palvelulta mainoksen sijaan.

Bannerimainonta – netin vakiintuneet mainospaikat

Display-mainontanakin tunnettu bannerimainonta kuuluu perinteisimpiin digimarkkinoinnin keinoihin. Sillä tarkoitetaan eri verkkosivustojen mainostajille myymää mainostilaa, johon haluttu mainos sijoitetaan. Bannereita on eri kokoisia, ja niiden sijoittelu vaihtelee sivun ylälaidasta vasemmalle ja oikealle sivulle ja eri tekstikappaleiden väliin. 

Näyttävimpiä toteutuksia ovat videobannerit ja niin kutsutut digikokosivut, jotka avautuvat koko näytön kokoisina ennen sivuston muuta sisältöä. Yksinkertainen still-kuvakin vie yrityksen sanomaa eteenpäin, ja markkinoijan valitsema julkaisusivusto antaa ohjeet bannerin tekniseen toteutukseen, kuten tarvittavaan aineistomuotoon ja kokoversioihin. Display-mainonta on helppo kohdentaa käyttäjän sijainnin, kiinnostuksen kohteiden ja demografian, ja erilaisia mainoskokoja, -muotoja, kanavia ja mediaympäristöjä löytyy runsaasti. 

Bannerimainonta on omiaan brändimainonnassa ja jatkuvassa mainonnassa, jossa mainokset seuraavat kävijää sivustolta toiselle houkutellen tekemään aloitetun ostoprosessin loppuun. Uudelleenmarkkinointi toimii tehokkaana liikenteenohjaajana, ja kun bannerin sijoituskohde valitaan ajatuksella, se tukee yrityksen arvomaailmaa ja auttaa muodostamaan yhtiöstä haluttuja mielikuvia. 

Somemainonta ja vaikuttajamarkkinointi – sisältöä suurelle yleisölle

Monelle pienelle yritykselle sosiaalisessa mediassa tapahtuva digitaalinen markkinointi riittää täyttämään halutut tavoitteet. Suomalaiset viettävät sosiaalisen median kanavilla runsaasti aikaa, ja viesti tavoittaa lyhyessä ajassa suuren määrän käyttäjiä. Somemainonta on kustannustehokasta ja vahvistavat yrityksen ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. 

Tärkeintä on, että mainoksen sanoma valitaan halutun kohdeyleisön mukaan ja se levitetään sille sopivimmalla kanavalla. Esimerkiksi Instagramissa voidaan hyödyntää kuvapalvelun visuaalisuutta, Twitterissä ajankohtaisia puheenaiheita ja TikTokissa musiikin ja videon tarttuvaa yhdistelmää. 

Yrittäjä voi omien sosiaalisen median kanaviensa lisäksi tehdä yhteistyötä valitsemiensa vaikuttajien kanssa. Some-julkkis voi esimerkiksi kertoa tuotteesta, testata sitä ja jakaa kokemuksensa yleisölleen. Kaupallinen yhteistyö on kuitenkin merkittävä selkeästi, jotta seuraajat tietävät katsovansa mainosta. 

Sähköpostimainonta – mainoksia niistä kiinnostuneille 

Sähköpostimarkkinointi jakaa mielipiteitä. Osa pitää sitä edelleen tehokkaana digimarkkinoinnin muotona, kun taas toisille uutiskirjeiden ja muiden mainosviestien tulva aiheuttaa varsinaista päänsärkyä. 

Onnistunut sähköpostikampanja toteutetaan sellaiselle yleisölle, joka on jo valmiiksi kiinnostunut yrityksen palveluista. He saattavat esimerkiksi olla uutiskirjeen tilaajia ja aikeisempia asiakkaita, jotka haluavat pysyä kärryillä yrityksen uusista palveluista ja tuotteista. 

Toteutus vaatii olemassa olevan sähköpostilistan ja automatisoitavan ohjelman, joka lähettää viestit haluttuna ajankohtana. Kun viestien sisältö tuottaa lukijalleen arvoa, on vastaanotto hyvä ja vaikutus brändiin ja myyntiin positiivinen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *