Näitä sopimusehtoja sovelletaan tässä palvelusopimuksessa mainitun Asiakkaan sekä Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen.

 

  1. Yleiset sopimusehdot. KuuselaMedia (SKK Partners Oy (jäljempänä palveluntarjoaja)) toteuttaa sopimuksen mukaiset palvelut/tuotteet asiakkaalle. Tuotetta/palvelua ei saa siirtää/luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman palveluntarjoajan hyväksyntää. Tuotetta/palvelua ei saa käyttää kolmannen osapuolen eduksi ilman palveluntarjoajan hyväksyntää. Palveluntarjoaja sitoutuu aloittamaan tilatun palvelun tuotannon viimeistään 3 viikon sisällä tilauksesta ellei toisin ole erikseen sovittu. Sopimukset ovat määräaikaisia ja jatkuvat toistaiseksi voimassa olevana 1 kuukauden irtisanomisajalla paitsi jos sopimus on sovittu päättyvän automaattisesti määräajan jälkeen. Sopimuksen irtisanomispyyntö on tehtävä kirjallisesti. Palveluntarjoajan ylläpitämillä verkkosivuilla ja muissa palveluissaan olevaa materiaalia ja sisältöä ei saa levittää, julkaista tai lainata missään muodossa ilman palveluntarjoajan myöntämää erillistä lupaa.
  2. Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy kirjallisesti, soittamalla palveluntarjoajan asiakaspalveluun tai palveluntarjoajan harjoittaman puhelinmarkkinoinnin kautta suullisesti tai kun asiakas tekee tilauksen palveluntarjoajan verkkokaupan kautta. Tilauksen jälkeen toimitetaan asiakkaalle lasku sekä kirjallinen tilausvahvistus tai kopio allekirjoitetusta sopimuksesta.
  3. Laskutus.  Palveluntarjoaja laskuttaa tilatut palvelut asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti asiakkaalle ilmoittamallaan laskutustavalla. Palveluntarjoaja edellyttää laskun tai ensimmäisen maksuerän maksamista ennen tilatun palvelun aktivointia. Mikäli laskuja ei makseta eräpäivään mennessä eikä eräpäivän siirtämistä pyydetä 7 päivän sisällä tilauksesta tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy olettaa, että laskuja ei makseta sovitusti on palveluntarjoajalla oikeus laskuttaa koko sopimuksen summa kertamaksulla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisesti suoritetuista maksuista. Maksettuja laskuja ei hyvitetä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä veloittaa palveluntarjoaja muistutusmaksuna 20,00€ + alv. 24 %. Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta siirtyvät saatavat perintäyhtiön hoidettavaksi.
  4. Aineiston toimittaminen. Asiakas on velvollinen toimittamaan palveluntarjoajan pyytämät materiaalit palvelun toteutusta varten viimeistään 7 päivän sisällä niiden pyytämisestä ellei muuta toimituspäivää ole erikseen sovittu. Asiakas voi myös valtuuttaa palveluntarjoajan käyttämään materiaalia esimerkiksi verkkosivuiltaan tai muusa lähteestä johon asiakkaalla on käyttöoikeudet. Mikäli sovittujen palvelujen toimitus viivästyy puuttuvien materiaalien vuoksi tai muusta asiakkaasta johtuvasta seikasta on lasku maksettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä.
  5. Referenssi. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakasta ja asiakkaalle toteutettuja palveluita referenssinä omassa markkinoinnissaan ja asiakasviestinnässään ellei toisin ole sovittu.
  6. Force Majeure. Mikäli tilatun palvelun toteutus estyy tai viivästyy muusta kuin palveluntarjoajasta johtuvasta syystä on laskut kuitenkin maksettava ajallaan. Myöskään sovitusta poikkeava lopputulos ei ole palveluntarjoajan vastuulla mikäli tämä johtuu palveluntarjoajasta johtumattomasta seikasta. Toteutuksen este voi olla esimerkiksi myöhässä toimitettu-tai kokonaan toimittamatta jätetty aineisto.
  7. Salassapitovelvollisuus. Osapuolten välinen yhteistyö on luottamuksellista. Palveluntarjoaja sekä asiakas sitoutuvat molemmat pitämään salassa toisen osapuolen ammatti- ja liikesalaisuudet.

 

Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan kaikkiin tuleviin ja voimassa oleviin sopimuksiin ellei toisin ole erikseen sovittu ja kirjallisesti ilmoitettu. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin.