Laskeutumissivu ohjaa asiakkaan maaliin!

Laskeutumissivu, eli ländäri on sivu, johon asiakas saapuu esimerkiksi Google AdWords- tai Facebook-mainonnan kautta. Laskeutumissivun tarkoitus on tarjota mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi tietoa juuri siitä tuotteesta tai palvelusta, josta asiakas on kiinnostunut ja ohjata asiakas kohti ostopäätöstä tai lomakkeen täyttöä.

Laskeutumissivu on onnistuneen mainonnan avain!

Laskeutumissivu, eli ländäri suunnitellaan aina yhtä tuotetta tai palvelua varten. Laskeutumissivu varmistaa, että asiakkaalla, joka sivulle saapuu on mahdollisimman helppoa keskittyä juuri siihen tuotteeseen tai palveluun, jota varten hän on sivustolle saapunut sekä ottaa yhteyttä yritykseesi ja tulla siten maksavaksi asiakkaaksesi. Etenkin jos mainontasi tavoitteena on saada liidejä tai tarjouspyyntöjä on laskeutumisivujen toteutus merkittävä osa digimarkkinointikampanjaanne.

Miksi laskeutumissivu on tärkeä?

Otetaan esimerkki siitä miksi laskeutumissivujen suunnittelu on tärkeä osa digimarkkinointikampanjaa. Digimarkkinointikampanjalla on aina jokin tavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi liidien tai tarjouspyyntöjen hankinta. Oletetaan, että tavoitteesi on saada yrityksellesi mahdollisimman paljon tarjouspyyntöjä sekä yritysasiakkailta, että yksityisiltä asiakkailta. Tarjouspyyntöjen hankinnassa käytetään hyväksi Facebook-mainontaa sekä Google AdWords-mainontaa.

Kampanjarakenne ilman laskeutumissivua.

  • Yrityksesi sivustolla on etusivulla yhteystietosi ja esiteltynä yrityksesi sekä palvelusi sekä maininta, että palvelet sekä yritysasiakkaita, että yksityisiä asiakkaita.
  • Mainostat Googlessa yhdellä kampanjalla, jonka mainokset ohjaavat etusivullesi.
  • Mainostat Facebookissa yhdellä kampanjalla, jonka mainokset ohjaavat etusivullesi.

Kampanjarakenne laskeutumissivujen kanssa.

  • Yrityksesi sivustolle tehdään laskeutumisisivut sekä yritysasiakkaita varten, jossa on ytimekkäästi kerrottu palvelusi hyödyistä yrityksille sekä yhteydenottolomake tehokkaasti esillä sekä toinen laskeutumissivu yksityisiä asiakkaita varten, jossa kerrotaan hyödyt yksityisille asiakkaille ja yhteydenotto tehdään mahdollisimman helpoksi selkeästi esille tuodulla yhteydenottolomakkeella.
  • Google AdWords-mainontasi jaetaan kahteen mainosryhmän "Yritysasiakkaat" ja "Yksityisasiakkaat", joiden mainokset ohjaavat omille laskeutumissivuilleen sen perusteella etsiikö asiakas palvelua yksityisenä asiakkaana vai yritysasiakkaana.
  • Facebook-mainontasi jaetaan kahteen mainosjoukkoon, joista toinen kohdennetaan yrittäjille sekä muuten yritysten päättävissä asemissa oleville käyttäjille ja toinen yksityishenkilöille, jotka muilla perustein ovat potentiaalisia asiakkaitanne. Mainokset ohjaavat kukin omalle laskeutumissivuilleen.

Kumpi rakenne tuottaa mielestäsi todennäköisesti paremman tuloksen?

Kun mainonta kohdennetaan oikein ja ohjataan hyvin laaditulle laskeutumissivulle on digimarkkinoinnin konversioprosentti usein jopa yli 50 % korkeampi, kuin jos kaikki liikenne ohjataan sivuston etusivulle tai muille "yleisluontoisille" sivuille.