Kaikki palvelut kiinteällä kuukausihinnalla

Kenelle?

Inbounder -malli sopii sinulle, joka haluat kasvattaa yritystäsi käyttämättä omaa aikaanne markkinoinnin hallinnointiin, kotisivujen kehitykseen ja muuhun verkkonäkyvyyteen.

Haluat saada tuloksia nopeasti, mutta kehittää markkinointia ja myyntiä myös pitkällä aikavälillä.

Mitä?

Olemme vahvasti analytiikkaan keskittyvä digitaalisen markkinoinnin osaaja ja myös analytiikan kautta tuomme kasvun yrityksesi markkinoinnin ja myynnin tuloksiin.

Analytiikan ja dataan keskittymisen lisäksi luomme sisällöt, jotka vangitsevat kohdeyleisönne huomion ja tuovat heidät sivustollenne, jossa konvertoimme heidät liideiksi tai suoraan maksaviksi asiakkaiksi.

Miksi?

Olemme havainneet, että monelle yritykselle kasvun esteeksi muodostuu palveluntuottajien hinnoittelumallit, joiden vuoksi uusia palveluita ei uskalleta ottaa kokeiluun johtuen sen vaatimasta lisäinvestoinnista.

Inbounder -mallin kiinteä hinta mahdollistaa uusien strategioiden ja palveluiden joustavan kokeilun pienellä kynnyksellä.

Mitä me konkreettisesti teemme?

Inbounder –mallin tarkoitus on vapauttaa omat yrityksenne resurssit ja työaikanne asiakkaidenne palvelemiseen ja omaan ydinosaamiseenne keskittymiseen.

Suunnittelemme yrityksenne inbound strategian ja hoidamme toteutuksen aina kohderyhmien määrityksestä, sisältöjen luomiseen ja kampanjoiden toteutukseen, analytiikkaan ja optimointiin asti. Kehitämme yrityksenne kotisivujanne tai verkkokauppaanne ulkoasun, hakukonenäkyvyyden ja liidien generoinnin tai myynnin suhteen.

Tulosten kehityksessä otamme huomioon yrityksenne käytössä olevat järjestelmät ja tarvittaessa autamme uusien, paremmin tavoitteeseen sopivien järjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa.

 

S

Nopeita tuloksia digitaalisella markkinoinnilla, orgaanisen hakukonenäkyvyyden kehityksellä ja liidigeneroinnilla.

1190 € kuukaudessa, 12 kuukauden ajan.

Strategian laatiminen ja konsultointi
 • Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen
 • Kohderyhmien määritys
 • Järjestelmien käyttöönotto ja mukautus tarpeisiinne
 • Kuukausittainen kehityspalaveri
 
Digitaalinen markkinointi
 • Google Ads -hakukonemainonta
 • Google Display -bannerimainonta
 • Facebook- ja Instagram mainonta
 
Hakukoneoptimointi
 • Avainsanakartoitukset
 • Nykytilanteen auditointi
 • Hakukoneoptimointistrategian laatiminen ja avainsanojen testaus
 • Sisällön hakukoneoptimointi
 • Sivuston tekninen optimointi
Liidigenerointi & -jalostus
 • Lomakkeet
 • Chatbottien toteutus ja optimointi
 • Kevyet markkinoinnin automaatiot kuten materiaalien automatisoitu toimitus ja tehtävien vienti CRM:ään
 
Analytiikka
 • Analytiikka- ja konversioseurantatyökalujen käyttöönotto ja asennus sivustollenne.
 • Toimintanne kannalta tärkeiden tapahtumien asettaminen mitattaviksi konversioksi
 • Raportoinnin aikataulutus

M

Huomattavaa kasvua myyntiin kohdentamalla laadukasta sisältöä kiinnostuneille kohderyhmille ja madaltamalla yhteydenottokynnystä.

2450 € kuukaudessa, 12 kuukauden ajan.

S – paketin sisältö +
Aktiivinen strategian kehitys ja konsultointi
 • Kaksi kehityspalaveria kuukaudessa
 
Kotisivujen suunnittelu, toteutus ja jatkokehitys
 • Kotisivujenne uudistus tai uusien kotisivujen suunnittelu ja toteutus
 • Jatkuva kotisivujen kehitys tarpeidenne mukaan
 • Kotisivujen sisällön ja ulkoasun päivitys
Liidigenerointi & -jalostus
 • Toimintaanne sopivien liidimagneettien ideointi ja konkretisointi
 • Chatbottien vahvistus Live Chat -optiolla
 • Kehittyneet markkinoinnin automaatiot liidien jalostamiseksi
 
Sisältö
 • Tuotamme kotisivuille uutta, hakukoneoptimoitua sisältöä
 • Tuotamme sisällön sosiaaliseen mediaan

L

Yritykselle, joka haluaa viedä palveluidensa tai tuotteidensa myynnin verkkoon tai kasvattaa radikaalisti nykyistä verkkomyyntiä muun myynnin ohella.

3950 € kuukaudessa, 12 kuukauden ajan.

S & M pakettien sisältö +

eCommerce konsultointi ja strategian laatiminen

 • Kaksi ensisijaisesti verkkomyynnin kehitykseen keskittyvää kehityspalaveria kuukaudessa
 • Konsultoimme käytössänne olevien järjestelmien integroinnissa toisiinsa

 

Verkkokaupan suunnittelu, toteutus ja jatkokehitys

 • Olemassa olevan verkkokaupan uudistus tai täysin uuden verkkokaupan suunnittelu ja toteutus
 • Jatkuva verkkokaupan kehitys
 • Verkkokaupan sisällön ja ulkoasun päivitys
Liidigenerointi & -jalostus
 • eCommerce strategiaan sopivan liidigenerointistrategian laatiminen
 • Verkkokauppa-alustan kanssa yhteensopivien Live Chat ja Chatbotti järjestelmien käyttöönotto ja mukautus toimintaanne
 • Kehittyneet verkkomyyntiä tukevat markkinoinnin automaatiot
 
Kehittynyt analytiikka
 • Kattava verkkomyyntiin keskittyvä analytiikka

CASE

Inbounderilla kasvua myyntiin

Olemme hoitaneet Inbounder -mallilla Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy:n verkkonäkyvyyden ja inbound-strategian kotisivujen ulkoasun suunnittelusta lähtien.

Toteuttamamme hakukoneoptimoinnin, konversio-optimoinnin ja hakukonemainonnan ansiosta sivuston konversioprosentti vierailjoista liideiksi on yli 6,5 %