Kotisivujen hakukoneoptimointi tulostakuulla

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi yksinkertaisesti tarkoittaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on parantaa yrityksesi näkyvyyttä hakukoneiden, kuten Googlen orgaanisessa, eli luonnollisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi varmistaa, että yrityksesi on esillä, kun tuotteitasi ja palveluitasi haetaan. Hakukoneoptimointi suoritetaan yrityksesi toiminnan kannalta tärkeille avainsanoille, eli hakusanoille tai hakusanojen yhdistelmälle, jolla palveluitasi haetaan Googlesta tai etsitään tietoa aiheesta, joka liittyy yrityksesi toimintaan.

Hakukoneoptimoinnissa on useita osa-alueita, jotka kaikki tulee ottaa huomioon, jotta hakukoneoptimointi tuottaa toivotun tuloksen.

Miksi kotisivujen hakukoneoptimointi kannattaa?

Ensimmäisen hakutulossivun tulokset saavat jopa 90% asiakkaista, joten mikäli yrityksesi ei löydy ensimmäiseltä sivulta joudut kilpailemaan vaivaisesta 10% osuudesta kävijöistä kymmenien muiden yritysten kanssa. Jokainen netin käyttäjä käyttää jotain hakukonetta. Jos yrityksesi ei löydy kun potentiaalinen asiakas on tarjoamaasi tuotetta tai palvelua vailla, ostaa hän kilpailijaltasi. Yksinkertaista.

Hakukoneoptimoinnin tulokset kantavat kauas, kun kotisivujen hakukoneoptimointi tehdään oikein. Vaikkakin maksettu hakukonemainonta on tehokas tapa saada nopeasti näkyvyyttä ja kävijöitä kotisivuille lakkaa näkyvyys Googlessa ja muissa hakukoneissa heti, kun lakkaat maksamasta mainonnasta. Hakukoneoptimoinnilla saadaan pitkäkestoisia tuloksia.

Miksi kotisivujen hakukoneoptimointi meiltä?

Hakukoneoptimointi ei tulisi olla yrityksellesi kuluerä vaan sijoitus tehokkaamman liiketoiminnan puolesta ja juuri sellaisena me siihen suhtaudumme. Teemme kartoituksen yrityksellesi tärkeiden avainsanojen pohjalta ja toteutamme ratkaisun, jolla ei vain kasvateta yrityksen näkyvyyttä vaan tuodaan kotisivuillenne lisää kävijöitä ja lisää yhteydenottoja ja myyntiä yrityksellenne.

Miten kotisivujen hakukoneoptimointi tapahtuu?

Kotisivujen hakukoneoptimointi aloitetaan tutustumalla yritykseesi. Mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät palvelut, keitä ovat asiakkaasi ja mikä tärkeintä – mitä mahdolliset asiakkaasi kirjoittavat Googlen hakukenttään, kun he ovat tarjoamasi palvelun tarpeessa. On erittäin yleistä, että yrittäjän ajatus siitä millä hakusanoilla hänen palveluitaan etsitään ei vastaakkaan todellisuutta ja kuluttajan käyttäytymistä. Tämä on hyvin usein syy siihen miksi mahdolliset aiemmat kotisivujen hakukoneoptimointiin liittyvät ponnistelut eivät ole tuoneet sitä tärkeintä tulosta eli kasvua yhteydenottojen tai tilausten määrään.

Tapoja oikeiden avainsanojen löytämiseen on useita. Käytämme tässä apuna Googlen avainsanasuunnittelijaa, Google Trends -palvelua, olemassa olevaa dataa esimerkiksi Google Ads -tililtänne tai Google Search Console -järjestelmästä. Tarpeen mukaan pilotoimme mahdollisten avainsanojen toimivuutta maksetun Google -mainonnan avulla, jotta voimme määrittää mitkä avainsanat todennäkisesti johtavat konversioihin.

Oikeiden avainsanojen valinnan jälkeen laadimme agendan varsinaisen hakukoneoptimoinnin suorittamiselle. Teemme listauksen teiltä mahdollisesti tarvittavasta materiaalista ja tiedoista, jotta pystymme tuottamaan sivustollenne oikeanlaista sisältöä orgaanisen hakukonenäkyvyytenne kehittämiseksi. Sisällön hakukoneoptimoinnin lisäksi suoritamme sivustollenne teknisen optimoinnin, jonka tarkoituksena on parantaa sivuston suorituskykyä ja lyhentää sivuston latausaikaa.

Sisällön hakukoneoptimoinnin yhteydessä laadimme myös uudet hakutuloksissa näkyvät otsikot ja sivujen kuvaustekstit, joilla varmistetaan, että palvelusi tarpeessa oleva mahdollinen asiakas valitsee juuri sinun sivustosi hakutuloksista kilpailijasi sijaan.

 

Tiedätkö löytyykö sivustosi?

Tilaa maksuton analyysi yrityksenne kotisivuista ja sivuston hakukonenäkyvyydestä. Selvitämme sivustonne nykyisen hakukonenäkyvyyden tilanteen ja laadimme maksuttoman kehityssuunnitelman, jonka avulla saat enemmän hyötyä irti yrityksesi kotisivuista.

Kotisivujen sisällön hakukoneoptimointi

Kotisivujen sisällön hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston tekstien, kuvien ja muun materiaalien käsittelyä hakukonenäkyvyyttä tukevaan muotoon. Hakukoneet ja erityisesti Google pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman hyvää palvelua tarjoamalla mahdollisimman osuvia hakutuloksia, joten kotisivujen sisällön hakukoneoptimointi on tehokkain yksittäinen tapa määrittää millä hauilla sivusto Googlesta ja muista hakukoneista löytyy.

Paikallinen hakukoneoptimointi

Paikallinen hakukoneoptimointi, eli näkyvyyden edistäminen hakutuloksissa tietyllä maantieteellisellä alueella on tärkeää erityisesti kivijalkayrityksille sekä tietyllä alueella palveluita tuottaville yrityksille. Ennen varsinaisen hakukoneoptimoinnin aloitusta kartoitamme alueen, jolla yrityksenne on ensisijaisen tärkeää löytyä hakutuloksista tehokkaasti ja laadimme hakukoneoptimoinnin strategian siten, että keskitymme ensisijaisesti tähän tiettyyn alueeseen. Näin saadaan hakukoneoptimointiin käytettävä työaika käytettyä mahdollisimman tehokkaasti ja kustannukset pidettyä aisoissa.

Hakukoneoptimointi eri kielillä

Mikäli yrityksesi toimii useassa maassa tai tuottaa palveluita kansainvälisesti täytyy hakukoneoptimointi on suositeltavaa suorittaa kotisivujen hakukoneoptimointi eri kielillä. Verkostomme kautta löydät ammattitaitoiset kääntäjät, joiden avulla pystymme suorittamaan hakukoneoptimointia eri kielille ja tavoittelemaan yrityksellesi tehokasta näkyvyyttä alasi hakutuloksissa kielestä riippumatta.

Kotisivujen tekninen optimointi

Kotisivujen hakukoneoptimointi ei rajoitu vain sivujen sisällön muokkaukseen vaan suuressa roolissa on myös kotisivujen tekninen optimointi, eli sivuston suorituskyvyn parantaminen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kotisivujen latausajan lyhentämistä optimoimalla kotisivujen tiedostojen kokoa ja käsittelytapaa. Kotisivujen teknisen optimoinnin tavoite ei ole pelkästään parantaa näkyvyyttä Googlessa vaan saada näkyvyydestä paras hyöty irti.

Mietihän esimerkiksi mitä tapahtuisi jos yrityksesi kotisivut löytyisivät Googlesta ensimmäisen sivun kärkisijoilta, mutta kotisivujenne latautuminen kestäisi 10 sekuntia! Erittäin suuri osa sivustonne linkkiä hakutuloksista klikanneista poistuisi takaisin hakutuloksiin ennen kuin sivusto edes ehtii avautua. Vaikka tämä esimerkki on kärjistetty ja näin heikolla suorituskyvyllä tuskin ensimmäiselle sivulle päästäisiin havainnollistaa se miksi hakukoneoptimoinnissa on tärkeää ottaa huomioon kokonaiskuva.

Off-site hakukoneoptimointi

Itse sivustolla suoraan tapahtuvien toimenpiteiden lisäksi kotisivujen hakukoneoptimoinnissa tehdään myös täysin sivustoon liittymättömiä toimenpiteitä, eli niin sanottua off-site hakukoneoptimointia. Tällä luodaan hakukoneille kuvaa yrityksenne kotisivuista luotettavana sivustona, jota kannattaa hakutuloksissa suositella.